Výuka jazyků - obrázek


Kurzy

Kurzy
Kurzy jednotlivých pokročilostí budou otevřeny v závislosti na počtu uchazečů. Minimální počet je 5. (Netýká se individuální výuky.)

Základní informace

  • Cena kursu: 3100 Kč
  • Časová dotace: 1 x týdně 2 x 45 minut
  • Zahájení výuky: 12. září 2016
  • Platba: V hodinách výuky, nejpozději týden po zahájení kurzů.

Individuální výuka

  • 1 osoba x 45 min ..... 350 Kč
  • 2 osoby x 45 min ..... 175 Kč každý
  • 3 osoby x 45 min ..... 120 Kč každý

Min. počet výukových hodin týdně 2 x 45 min